Search form

กิจก๋าน 19:15

15แต่​มี​วัน​นึ่ง หมู่​เขา​สั่ง​ผี​ฮ้าย​ออก​จาก​ป้อจาย​คน​นึ่ง แต่​ผี​ฮ้าย​ก็​ตอบ​หมู่​เขา​ว่า “ข้า​ก็​ฮู้จัก​พระเยซู เปาโล​ข้า​ก็​ฮู้จัก แต่​หมู่​สู​เป๋น​ใผ​กา”