Search form

กิจก๋าน 19:16

16แล้ว​คน​ตี้​ถูก​ผี​เข้า​อยู่​นั้น​ก็​ต๋างหยาง​ใส่​หมู่​เขา แล้ว​เยียะ​หื้อ​หมู่​เขา​จ๋น​เสื้อผ้า​หลวะ​หมด เขา​ตึงหมด​นั้น​ก็​ปา​กั๋น​ล่น​หนี​ออก​จาก​เฮือน​ป๋วย​ตั๋ว​โจ๊ะโละ ต๋าม​เนื้อ​ต๋าม​ตั๋ว​มี​แผล​เลือด​ไหล​หลาย​ตี้