Search form

กิจก๋าน 19:2

2เปาโล​ถาม​เขา​ว่า “หลังจาก​ฮับเจื้อ​พระเยซู​แล้ว​นั้น หมู่​ต้าน​ได้​ฮับ​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​กั๋น​ก่อ” เขา​ตอบ​ว่า “อึ หมู่​เฮา​บ่เกย​ได้ยิน​เรื่อง​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​สัก​เตื้อ”