Search form

กิจก๋าน 19:20

20เหตุก๋ารณ์​หมู่​นี้​เยียะ​หื้อ​ถ้อยกำ​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​แพ่​ขยาย​ออก​ไป​อย่าง​มี​ฤทธิ์​อำนาจ กับ​เกิด​ผล​มี​คน​ฮับเจื้อ​นัก​ขึ้น​ติกๆ