Search form

กิจก๋าน 19:26

26ต้าน​ตังหลาย​ก็​ได้​หัน​ได้ยิน​แล้ว​ว่า​เปาโล​คน​นี้​จั๊กจวน​หื้อ​หลาย​คน​เจื้อ​ว่า ฮูปปั้น​ตี้​แป๋ง​จาก​มือ​คน​บ่ใจ้​พระเจ้า​เตี้ยงแต๊ เขา​บ่ได้​เยียะ​จาอี้​ตี้​เมือง​เอเฟซัส​ตี้​เดียว แต่​เยียะ​เกือบ​ใคว่​แคว้น​เอเชีย​ตวย