Search form

กิจก๋าน 19:35

35ต๋อน​สุดต๊าย​นายอำเภอ​เยียะ​หื้อ​คน​ตังหลาย​ดัก​ปาก แล้ว​อู้​ว่า “ปี้น้อง​จาว​เอเฟซัส​ตังหลาย มี​ใผ​พ่อง​ตี้​ยัง​บ่ฮู้​ว่า​เมือง​เอเฟซัส​เป๋น​คน​ผ่อกอย​พระวิหาร​ของ​เจ้าแม่​อารเทมิส​ผู้​ยิ่งใหญ่ กับ​เทวฮูป​ศักดิ์สิทธิ์​ของ​พระนาง​ตี้​ตก​มา​จาก​ต๊องฟ้า