Search form

กิจก๋าน 19:37

37แต่​หมู่​ต้าน​ลาก​ป้อจาย​สอง​คน​นี้​มา​ตี้​นี่ หมู่​เขา​บ่ได้​ลัก​ของ​อะหยัง​ใน​พระวิหาร​กาว่า​ดู​แควน​เจ้าแม่​ของ​หมู่​เฮา