Search form

กิจก๋าน 19:38

38ถ้า​เดเมตริอัส​กับ​หมู่​สล่า​เครื่อง​เงิน​มี​เรื่อง​กับ​ใผ ศาล​ก็​เปิด​อยู่ หมู่​ผู้​พิพากษา​ก็​มี​พร้อม หื้อ​หมู่​เขา​มา​ฟ้อง​ตี้​หั้น​คน​เดียว​แหล่