Search form

กิจก๋าน 19:40

40เหตุก๋ารณ์​วัน​นี้​หมู่​เฮา​ก็​หันลาย​จะ​โดน​ข้อหา​ก่อ​ก๋าน​จลาจล​ขึ้น หมู่​เฮา​จะ​บ่มี​ข้ออ้าง​ตี้​จะ​แก้​ตั๋ว​กับ​รัฐบาล​ได้​ว่า​มา​จุมนุม​หื้อ​เกิด​ก๋าน​วุ่นวาย​ใน​วัน​นี้​เยียะ​หยัง”