Search form

กิจก๋าน 19:6

6หลังจาก​เปาโล​วาง​มือ​บน​หัว​หมู่​เขา​แล้ว พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​ก็​มา​อยู่​ตวย​หมู่​เขา เขา​ตังหลาย​ก็​ปา​กั๋น​อู้​ภาษา​อื่นๆ กับ​บอก​ถ้อยกำ​ของ​พระเจ้า​ตวย