Search form

กิจก๋าน 19:8

8เปาโล​ไป​อู้​ใน​ธรรมศาลา​ของ​จาว​ยิว​อย่าง​บ่กั๋ว​ใผ​เป๋น​เวลา​สาม​เดือน เขา​ยก​เหตุ​ผล​โต้เถียง​จั๊กจวน​จาว​ยิว​หื้อ​เจื้อ​เรื่อง​แผ่นดิน​ของ​พระเจ้า