Search form

กิจก๋าน 2

พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​มา​อยู่​กับ​หมู่​ผู้เจื้อ

1เมื่อ​เถิง​วัน​เพ็นเทคอสต์ หมู่​ผู้เจื้อ​ก็​มา​จุมนุม​กั๋น​ใน​ตี้​นึ่ง 2ต๋อน​ตี้​หมู่​เขา​บ่ตันมึ้ง​นั้น ก็​มี​เสียง​จาก​ต๊องฟ้า​เหมือน​กับ​เสียง​ลม​หลวง​ปั๊ด​ดัง​ใคว่​ไป​ตึง​บ้าน​ตึง​เฮือน​ตี้​หมู่​เขา​ก่ำลัง​จุมนุม​กั๋น​อยู่ 3แล้ว​หมู่​เขา​ก็​หัน​สิ่ง​นึ่ง​เหมือน​เปล๋วไฟ​ตี้​มี​ฮูปฮ่าง​เหมือน​ลิ้น​ลอย​มา​อยู่​บน​หัว​หมู่​เขา​กู้​คน 4แล้ว​หมู่​เขา​กู้​คน​ก็​ได้​ฮับ​ก๋าน​ดลใจ๋​จาก​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์ จึง​ตั้งเก๊า​อู้​ภาษา​ต่างๆ ตี้​บ่เกย​ฮู้​ต๋าม​ตี้​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​โผด​หื้อ​อู้

5ต๋อน​นั้น​มี​จาว​ยิว​ตี้​เก๋งกั๋ว​พระเจ้า​ลุก​จาก​หลาย​ประเทศ​ใคว่​โลก​มา​อยู่​ใน​กรุง​เยรูซาเล็ม 6เมื่อ​ได้ยิน​เสียง​จาอั้น คน​ตังหลาย​ก็​ปา​กั๋น​มา​ผ่อ แล้ว​ก็​ปา​กั๋น​งืด​ตี้​ได้ยิน​หมู่​ผู้เจื้อ​อู้​เป๋น​ภาษา​หมู่​เขา 7คน​ตังหลาย​ก็​อู้​กั๋น​ว่า “คน​หมู่​นี้​เป๋น​จาว​กาลิลี​ตึงหมด​บ่ใจ้​กา 8แล้ว​เป๋น​จาใด​หมู่​เฮา​ได้ยิน​หมู่​เขา​อู้​เป๋น​กำ​ภาษา​บ้าน​เกิด​เมือง​นอน​ของ​หมู่​เฮา 9ตี้​เป๋น​จาว​ปารเธีย จาว​มีเดีย ตึง​จาว​เอลาม ตึง​คน​ตี้​อยู่​ใน​เขตแดน​เมโสโปเตเมีย ตึง​คน​ตี้​อยู่​ใน​แคว้น​ยูเดีย แคว้น​คัปปาโดเซีย แคว้น​ปอนทัส แคว้น​เอเชีย​ 10แคว้น​ฟรีเจีย แคว้น​ปัมฟีเลีย ประเทศ​อียิปต์ ตึง​คน​ใน​แคว้น​ลิเบีย​ใก้​เมือง​ไซรีน หมู่​ตี้​มา​จาก​กรุง​โรม​ตี้​มา​แอ่ว เซิ่ง​มี​ตึง​จาว​ยิว​กับ​คน​ตี้​เข้า​ฮีต​ศาสนา​ยิว 11ตึง​จาว​เกาะ​ครีต กับ​จาว​อาระเบีย​ตวย หมู่​เฮา​ได้ยิน​หมู่​เขา​อู้​เรื่อง​สิ่ง​อัศจ๋รรย์​ของ​พระเจ้า​เป๋น​กำ​ภาษา​ของ​หมู่​เฮา​ลู้” 12คน​หมู่​นั้น​ก็​ปา​กั๋น​งืด​ขำอก​ขำใจ๋​อธิบาย​บ่ได้ จึง​เหลียว​มา​ถาม​กั๋น​ว่า “อะหยัง​กั๋น​ปะล้ำ​ปะเหลือ​นี่”

13ซ้ำ​คน​ก็​ใค่หัว​ใส่​หมู่​ผู้เจื้อ​อู้​ว่า “คน​หมู่​นี้​ท่า​จะ​เมา​เหล้า​องุ่น​เหีย​ละ​ก้า”

เปโตร​อธิบาย​หื้อ​คน​ตังหลาย​ฟัง

14แล้ว​เปโตร​ตึง​หมู่​อัครทูต​แหม​สิบ​เอ็ด​คน​นั้น​ก็​ลุก​ยืน​ขึ้น​อู้​กับ​คน​ตังหลาย​ด้วย​เสียง​อัน​ดัง​ว่า “ต้าน​จาว​ยิว​ตังหลาย​ตึง​หมู่​คน​ตี้​อาศัย​อยู่​ใน​กรุง​เยรูซาเล็ม ขอ​ปา​กั๋น​ดัก​ก่อน เฮา​จะ​บอก​หื้อ​ต้าน​ตังหลาย​ฟัง 15คน​หมู่​นี้​บ่ได้​เมา​เหล้า​อย่าง​ตี้​หมู่​ต้าน​กึ๊ด​เน่อ บ่าเดี่ยวนี้​เป๋น​เวลา​เก้า​โมง​เจ๊า​อยู่​ลอ 16แต่​สิ่ง​ตี้​ต้าน​ตังหลาย​หัน​เมื่อเจ๊า​นี้ เป๋น​สิ่ง​ตี้​ได้​เกิด​ขึ้น​ต๋าม​ตี้​โยเอล​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า​อู้​ไว้​เมิน​แล้ว​ว่า

17‘พระเจ้า​บอก​ว่า​ใน​วาระ​สุดต๊าย

เฮา​จะ​หื้อ​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​ลง​มา​อยู่​กับ​มนุษย์​ตังหลาย

ลูกบ่าว​ลูกสาว​ของ​ต้าน​ตังหลาย​จะ​ออก​ไป​บอก​ถ้อยกำ​ของ​พระเจ้า

คน​หนุ่ม​จะ​หัน​นิมิต

คน​เฒ่า​คน​แก่​จะ​ฝัน​หัน

18ใน​เวลา​นั้น​เฮา​จะ​หื้อ​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​ลง​มา​อยู่

กับ​ข้าใจ๊​จาย​ญิง​ตังหลาย​ของ​เฮา

แล้ว​เขา​ตังหลาย​จะ​บอก​ถ้อยกำ​ของ​พระเจ้า

19เฮา​จะ​แสดง​สิ่ง​ปาฏิหาริย์​ใน​ต๊องฟ้า​ตัง​บน

ตึง​หมายสำคัญ​ตี้​แผ่นดิน​โลก​ตัง​ลุ่ม

จะ​มี​เลือด มี​ไฟ มี​หมอก​ควัน​มืดตึ๊บ

20ตะวัน​จะ​มืด​ไป

เดือน​จะ​ก๋าย​เป๋น​สี​แดง​เหมือน​เลือด

ก่อน​จะ​เถิง​วัน​อัน​ยิ่งใหญ่​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า

21แล้ว​คน​ตี้​ฮ้อง​ขอ​พระเจ้า​จ้วย​ก็​จะ​รอด​ป๊น’

22“จาว​อิสราเอล​ตังหลาย​เหย จง​ฟัง​เน่อ พระเยซู​จาว​นาซาเร็ธ​เป๋น​ผู้​ตี้​พระเจ้า​รับรอง โดย​เยียะ​ก๋าน​ปาฏิหาริย์ ก๋าน​อัศจ๋รรย์ ตึง​หมายสำคัญ​ต่างๆ ผ่าน​พระเยซู ต๋าม​ตี้​ต้าน​ตังหลาย​ก็​ฮู้​ก็​หัน​มา​แล้ว 23ต้าน​ผู้​นี้​ถูก​มอบ​ไว้​ต๋าม​แผนก๋าน​ของ​พระเจ้า​ตี้​ฮู้​ล่วง​หน้า​ก่อน​แล้ว​ว่า หมู่​ต้าน​จะ​ฆ่า​พระองค์​โดย​หื้อ​หมู่​คน​บ่ดี​ ยับ​พระองค์​ไป​เขิง​บน​ไม้​ก๋าง​เขน 24แต่​พระเจ้า​เยียะ​หื้อ​พระเยซู​เป๋น​ขึ้น​มา​ใหม่ ก็​ได้​ป๊น​จาก​ความ​เจ็บปวด​จาก​ความ​ต๋าย​เหีย ย้อน​ว่า​ความ​ต๋าย​จะ​ครอบงำ​พระองค์​ไว้​บ่ได้ 25กษัตริย์​ดาวิด​อู้​เถิง​พระเยซู​ว่า

‘ข้าพเจ้า​หัน​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​อยู่​ส่อง​หน้า​ข้าพเจ้า​ตลอด​เวลา

ใจ๋​ของ​ข้าพเจ้า​บ่สะ​ต๊าน​หย้าน​กั๋ว

ย้อน​ว่า​พระองค์​อยู่​ตัง​เผิก​ขวา​มือ​ของ​ข้าพเจ้า

26ย้อนจาอี้​จิตใจ๋​ของ​ข้าพเจ้า​ก็​จื้นเจยบาน

ปาก​ของ​ข้าพเจ้า​ก็​อู้​อย่าง​จื้นจมยินดี

ตั๋ว​ข้าพเจ้า​จะ​อยู่​อย่าง​มี​ความ​หวัง

27พระเจ้า​จะ​บ่ละ​จิต​วิญญาณ​ของ​ข้าพเจ้า​ไว้​ใน​แดน​ของ​คน​ต๋าย

กับ​บ่ละ​องค์​บริสุทธิ์​ของ​พระองค์​หื้อ​เปื่อย​เน่า​ไป​ใน​ขุมฝังศพ

28พระองค์​โผด​หื้อ​ข้าพเจ้า​ฮู้​ตาง​แห่ง​จีวิต

โผด​หื้อ​ข้าพเจ้า​เต๋ม​บริบูรณ์​ด้วย​ความ​ยินดี

ย้อน​อยู่​ส่อง​หน้า​พระองค์’

29“ปี้น้อง​ตังหลาย ข้าพเจ้า​จะ​อู้​อย่าง​มั่นใจ๋​ว่า กษัตริย์​ดาวิด​ผู้​เป๋น​เก๊า​เหง้า​แห่ง​เฮา​ตังหลาย​ตี้​ต๋าย​ไป​แล้ว อุโมงค์​ฝัง​ศพ​ของ​ต้าน​ยัง​มี​อยู่​จ๋น​เถิง​ตึง​วัน​นี้ 30กษัตริย์​ดาวิด​เป๋น​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า ตี้​ฮู้​ว่า​พระเจ้า​หื้อ​กำมั่นสัญญา​แก่​ต้าน​ว่า ลูก​หลาน​คน​นึ่ง​ของ​ต้าน​จะ​สืบ​แตน​บัลลังก์​ของ​ต้าน 31กษัตริย์​ดาวิด​เล็ง​หัน​เหตุก๋ารณ์​ปาย​หน้า จึง​อู้​เถิง​ก๋าน​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย​ของ​พระคริสต์​ว่า พระเจ้า​จะ​บ่ละ​พระองค์​ไว้​ใน​แดน​ของ​คน​ต๋าย เนื้อหนัง​มังสา​ของ​พระองค์​จะ​บ่เปื่อย​เน่า​ใน​ขุมฝังศพ 32ตี้​อู้​มา​นี้​หมายเถิง​พระเยซู​ตี้​พระเจ้า​เยียะ​หื้อ​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย​แล้ว หมู่​เฮา​จึง​เป๋น​พยาน​ใน​เรื่อง​นี้ 33พระเจ้า​ก็​ฮับ​พระเยซู​ขึ้น​ไป​อยู่​ตัง​เผิก​ขวา​ของ​พระองค์​แล้ว พระเจ้า​ตี้​เป๋น​พระบิดา​ก็​มอบ​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​หื้อ​กับ​พระเยซู ต๋าม​ตี้​สัญญา​ไว้ พระเยซู​ก็​หื้อ​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​นี้​ไว้​กับ​หมู่​เฮา อย่าง​ตี้​หมู่​ต้าน​ได้​หัน​กับ​ได้ยิน​อยู่​แล้ว 34กษัตริย์​ดาวิด​บ่ได้​ขึ้น​ไป​บน​สวรรค์ แต่​ต้าน​อู้​ว่า

‘พระเจ้า​อู้​กับ​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​ของ​ข้าพเจ้า​ว่า

“หื้อ​นั่ง​ตัง​ขวา​มือ​ของ​เฮา

35จ๋น​เต๊า​ฮอด​เฮา​จะ​เยียะ​หื้อ​ศัตรู๋​ของ​ต้าน

เป๋น​ตี้​ฮอง​ตี๋น​ของ​ต้าน” ’

36เปโตร​อู้​ต่อ​ว่า “ย้อนจาอั้น​ขอ​หื้อ​จาว​อิสราเอล​ตังหลาย​ฮู้​แต๊ๆ เน่อ​ว่า พระเจ้า​ตั้ง​พระเยซู​ผู้​ตี้​หมู่​ต้าน​ปา​กั๋น​เอา​ไป​เขิง​ไว้​บน​ไม้​ก๋าง​เขน​นั้น หื้อ​เป๋น​ตึง​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​เป๋น​ตึง​พระคริสต์​ตวย”

37เมื่อ​คน​ตังหลาย​ได้ยิน​จาอั้น​แล้ว ก็​ฮู้สึก​บ่ม่วนใจ๋ จึง​ปา​กั๋น​ถาม​เปโตร​ตึง​หมู่​อัครทูต​คน​อื่นๆ ว่า “ปี้น้อง​เหย เฮา​จะ​เยียะ​จาใด​ดี​นี่”

38เปโตร​จึง​ตอบ​ว่า “หมู่​ต้าน​จง​กลับใจ๋​จาก​บาป แล้ว​ฮับ​บัพติศมา​ใน​นาม​พระเยซู​คริสต์​เปื้อ​ฮับ​ก๋าน​ยกโต้ษ​บาป แล้ว​พระเจ้า​จะ​หื้อ​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​แก่​ต้าน 39ย้อน​พระเจ้า​สัญญา​ไว้​ว่า​จะ​หื้อ​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​กับ​หมู่​ต้าน ตึง​หมู่​ลูก​หลาน​ของ​ต้าน ตึง​กู้​คน​ตี้​อยู่​ประเทศ​ไก๋ๆ คือ​กู้​คน​ตี้​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​พระเจ้า​ของ​เฮา​ฮ้อง​หื้อ​เข้า​มา​หา​พระองค์” 40แล้ว​เปโตร​ก็​ตักเตื๋อน​กับ​วิงวอน​คน​ตังหลาย​เมิน​ขนาด​ว่า “หื้อ​เอา​ตั๋ว​รอด​หื้อ​ดี หื้อ​ป๊น​จาก​โต้ษ​ตี้​คน​บ่ดี​ใน​สมัย​นี้​จะ​ต้อง​ฮับ” 41คน​ตังหลาย​ตี้​ยอมฮับ​สิ่ง​ตี้​เปโตร​อู้​ก็​ฮับ​บัพติศมา ใน​วัน​นั้น​มี​คน​เข้า​มา​เป๋น​ผู้เจื้อ​ประมาณ​สาม​ปัน​คน 42หมู่​เขา​ฟัง​กำ​สั่ง​สอน​ของ​หมู่​อัครทูต ตึง​อยู่​ตวย​กั๋น​เป๋น​เปื้อน​ฮ่วม​ความ​เจื้อ​เดียว​กั๋น​อย่าง​เอา​แต๊​เอา​ว่า กิ๋น​ข้าว​ตวย​กั๋น​กับ​หัก​เข้าหนมปัง​ กับ​อธิษฐาน​ตวย​กั๋น

ก๋าน​แบ่งปั๋น​ใน​หมู่​ผู้​เจื้อ

43หมู่​อัครทูต​เยียะ​ก๋าน​ปาฏิหาริย์​ตึง​หมายสำคัญ​หลาย​สิ่ง​หลาย​อย่าง คน​ตังหลาย​ตี้​หั้น​ก็​มี​ความ​เก๋งกั๋ว​พระเจ้า 44หมู่​เขา​ตี้​ฮับเจื้อ​ก็​มา​ฮ่วม​กั๋น​เป๋น​ประจ๋ำ เอา​สิ่งของ​มา​ฮอม​ไว้​เป๋น​ก๋องก๋าง แล้ว​ใจ๊​ตวย​กั๋น 45หมู่​เขา​ขาย​ตี้ดิน​ตึง​เข้าของ​ต่างๆ เอา​เงิน​มา​ปั๋น​หื้อ​คน​ตี้​มี​ความ​จ๋ำเป๋น 46หมู่​เขา​ไป​จุมนุม​กั๋น​ตี้​ข่วง​พระวิหาร​ตึง​วัน ฮ่วม​พิธี​หัก​เข้าหนมปัง​ใน​บ้าน​เฮือน​ของ​เขา ตึง​เอา​ของกิ๋น​มา​กิ๋น​ตวย​กั๋น​ด้วย​ความ​จื้นจมยินดี​กับ​เต๋มอก​เต๋มใจ๋ 47กับ​ปา​กั๋น​สรรเสริญ​พระเจ้า แล้ว​กู้​คน​ก็​ซอบ​อก​ซอบ​ใจ๋​หมู่​เขา แล้ว​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​ก็​โผด​หื้อ​คน​ตี้​จะ​ฮับ​ความ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ​เข้า​มา​ใน​หมู่​เขา​นัก​ขึ้น​ตึง​วัน