Search form

กิจก๋าน 2:14

เปโตร​อธิบาย​หื้อ​คน​ตังหลาย​ฟัง

14แล้ว​เปโตร​ตึง​หมู่​อัครทูต​แหม​สิบ​เอ็ด​คน​นั้น​ก็​ลุก​ยืน​ขึ้น​อู้​กับ​คน​ตังหลาย​ด้วย​เสียง​อัน​ดัง​ว่า “ต้าน​จาว​ยิว​ตังหลาย​ตึง​หมู่​คน​ตี้​อาศัย​อยู่​ใน​กรุง​เยรูซาเล็ม ขอ​ปา​กั๋น​ดัก​ก่อน เฮา​จะ​บอก​หื้อ​ต้าน​ตังหลาย​ฟัง