Search form

กิจก๋าน 2:17

17‘พระเจ้า​บอก​ว่า​ใน​วาระ​สุดต๊าย

เฮา​จะ​หื้อ​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​ลง​มา​อยู่​กับ​มนุษย์​ตังหลาย

ลูกบ่าว​ลูกสาว​ของ​ต้าน​ตังหลาย​จะ​ออก​ไป​บอก​ถ้อยกำ​ของ​พระเจ้า

คน​หนุ่ม​จะ​หัน​นิมิต

คน​เฒ่า​คน​แก่​จะ​ฝัน​หัน