Search form

กิจก๋าน 2:18

18ใน​เวลา​นั้น​เฮา​จะ​หื้อ​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​ลง​มา​อยู่

กับ​ข้าใจ๊​จาย​ญิง​ตังหลาย​ของ​เฮา

แล้ว​เขา​ตังหลาย​จะ​บอก​ถ้อยกำ​ของ​พระเจ้า