Search form

กิจก๋าน 2:2

2ต๋อน​ตี้​หมู่​เขา​บ่ตันมึ้ง​นั้น ก็​มี​เสียง​จาก​ต๊องฟ้า​เหมือน​กับ​เสียง​ลม​หลวง​ปั๊ด​ดัง​ใคว่​ไป​ตึง​บ้าน​ตึง​เฮือน​ตี้​หมู่​เขา​ก่ำลัง​จุมนุม​กั๋น​อยู่