Search form

กิจก๋าน 2:24

24แต่​พระเจ้า​เยียะ​หื้อ​พระเยซู​เป๋น​ขึ้น​มา​ใหม่ ก็​ได้​ป๊น​จาก​ความ​เจ็บปวด​จาก​ความ​ต๋าย​เหีย ย้อน​ว่า​ความ​ต๋าย​จะ​ครอบงำ​พระองค์​ไว้​บ่ได้