Search form

กิจก๋าน 2:29

29“ปี้น้อง​ตังหลาย ข้าพเจ้า​จะ​อู้​อย่าง​มั่นใจ๋​ว่า กษัตริย์​ดาวิด​ผู้​เป๋น​เก๊า​เหง้า​แห่ง​เฮา​ตังหลาย​ตี้​ต๋าย​ไป​แล้ว อุโมงค์​ฝัง​ศพ​ของ​ต้าน​ยัง​มี​อยู่​จ๋น​เถิง​ตึง​วัน​นี้