Search form

กิจก๋าน 2:31

31กษัตริย์​ดาวิด​เล็ง​หัน​เหตุก๋ารณ์​ปาย​หน้า จึง​อู้​เถิง​ก๋าน​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย​ของ​พระคริสต์​ว่า พระเจ้า​จะ​บ่ละ​พระองค์​ไว้​ใน​แดน​ของ​คน​ต๋าย เนื้อหนัง​มังสา​ของ​พระองค์​จะ​บ่เปื่อย​เน่า​ใน​ขุมฝังศพ