Search form

กิจก๋าน 2:32

32ตี้​อู้​มา​นี้​หมายเถิง​พระเยซู​ตี้​พระเจ้า​เยียะ​หื้อ​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย​แล้ว หมู่​เฮา​จึง​เป๋น​พยาน​ใน​เรื่อง​นี้