Search form

กิจก๋าน 2:34

34กษัตริย์​ดาวิด​บ่ได้​ขึ้น​ไป​บน​สวรรค์ แต่​ต้าน​อู้​ว่า

‘พระเจ้า​อู้​กับ​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​ของ​ข้าพเจ้า​ว่า

“หื้อ​นั่ง​ตัง​ขวา​มือ​ของ​เฮา