Search form

กิจก๋าน 2:42

42หมู่​เขา​ฟัง​กำ​สั่ง​สอน​ของ​หมู่​อัครทูต ตึง​อยู่​ตวย​กั๋น​เป๋น​เปื้อน​ฮ่วม​ความ​เจื้อ​เดียว​กั๋น​อย่าง​เอา​แต๊​เอา​ว่า กิ๋น​ข้าว​ตวย​กั๋น​กับ​หัก​เข้าหนมปัง​ กับ​อธิษฐาน​ตวย​กั๋น