Search form

กิจก๋าน 2:6

6เมื่อ​ได้ยิน​เสียง​จาอั้น คน​ตังหลาย​ก็​ปา​กั๋น​มา​ผ่อ แล้ว​ก็​ปา​กั๋น​งืด​ตี้​ได้ยิน​หมู่​ผู้เจื้อ​อู้​เป๋น​ภาษา​หมู่​เขา