Search form

กิจก๋าน 20

เปาโล​เตียวตาง​ไป​มาซิโดเนีย​กับ​ประเทศ​กรีก

1เมื่อ​ก๋าน​วุ่นวาย​บ่มี​แล้ว เปาโล​ก็​ฮ้อง​หมู่​ผู้เจื้อ​มา​ปะ​กั๋น หลังจาก​อู้​กำ​หื้อ​ก๋ำลังใจ๋​หมู่​เขา​แล้ว เปาโล​ก็​ลา​หมู่​เขา​ไป​แคว้น​มาซิโดเนีย 2เปาโล​หื้อ​ก๋ำลังใจ๋​หมู่​ผู้เจื้อ​ต๋าม​ตี้​ต่างๆ ตี้​ต้าน​ก๋าย​ไป​ใน​แคว้น​นั้น​จ๋น​มา​แผว​ประเทศ​กรีก 3เปาโล​ย้าง​อยู่​ตี้​หั้น​สาม​เดือน แต่​เมื่อ​ต้าน​เกียม​จะ​ลง​เฮือ​ไป​แคว้น​ซีเรีย ก็​ได้​ฮู้​ว่า​มี​หมู่​จาว​ยิว​วางแผน​จะ​ฆ่า​ต้าน​ถ้า​เตียวตาง​ตัง​เฮือ เปาโล​ก็​เลย​ตัดสินใจ๋​งว้าย​เตียว​ปิ๊ก​ไป​แคว้น​ซีเรีย​มา​ตัง​แคว้น​มาซิโดเนีย​เหีย 4เปาโล​มี​เปื้อน​ฮ่วม​เตียวตาง​ไป​หลาย​คน คือ​โสปาเทอร์​ลูกบ่าว​ของ​ปีรัส​จาว​เมือง​เบโรอา อาริสทารคัส​กับ​เสคุนดัส​จาว​เมือง​เธสะโลนิก๋า กายอัส​จาว​เมือง​เดอร์บี ทิโมธี​จาว​เมือง​ลิสตรา กับ​ทีคิกัส​ตึง​โตรฟีมัส​จาว​แคว้น​เอเชีย 5แต่​คน​ตึงหมด​นี้​เตียวตาง​ล่วงหน้า​ไป​ถ้า​หมู่​เฮา​ตี้​เมือง​โตรอัส​ก่อน​แล้ว

เปาโล​ไป​แอ่ว​หา​ผู้เจื้อ​ตี้​เมือง​โตรอัส

6หลังจาก​วัน​งาน​กิ๋น​เข้าหนมปัง​บ่ใส่​เจื๊อ หมู่​เฮา​ก็​ลง​เฮือ​ออก​จาก​เมือง​ฟีลิปปี มา​ได้​ห้า​วัน​ก็​มา​แผว​เมือง​โตรอัส ก็​ปะ​กับ​หมู่​เขา แล้ว​ย้าง​อยู่​ตวย​กั๋น​เจ็ด​วัน

7ต๋อน​วัน​เสาร์​เมื่อคืน เฮา​ตังหลาย​จุมนุม​กั๋น​กับ​ฮ่วม​พิธี​หัก​เข้าหนมปัง เปาโล​ก็​อู้​กับ​หมู่​คน​ตี้​หั้น อู้​แล้ว​อู้​แหม​จ๋น​แผว​เตี้ยง​คืน ย้อน​ตั้งใจ๋​จะ​ออก​จาก​เมือง​นี้​ต๋อน​แจ้งเจ๊า​วันพูก 8ใน​ห้อง​จั๊น​บน​ตี้​เฮา​จุมนุม​กั๋น​นั้น​มี​โกม​ไฟ​ต๋าม​ไว้​อยู่​หลาย​แก่น 9มี​ป้อจาย​หนุ่ม​คน​นึ่ง​จื้อ​ยุทิกัส​นั่ง​อยู่​บน​ขอบ​หน้าต่าง ใน​เวลา​เปาโล​อู้​อยู่​ติกๆ บ่ย้าง​สัก​เตื้อ เขา​ก็​ใค่​หลับ​แหมะฮาก สุดต๊าย​เขา​หมิ้ง​หลับ​จึง​ปิ้นตะหลิ้น​ตก​จาก​หน้าต่าง​จั๊น​ตี้​สาม​ลง​มา เมื่อ​หมู่​เขา​ยก​ตั๋ว​เขา​ขึ้น​มา​ก็​หัน​ว่า​เขา​ต๋าย​เหีย​แล้ว 10เปาโล​จึง​ลง​ไป​หา แล้ว​อุ้ม​ป้อจาย​หนุ่ม​คน​นั้น​ขึ้น แล้ว​อู้​กับ​คน​ตังหลาย​ว่า “บ่ถ้า​ฮ้อนอก​ตกใจ๋​เน่อ เขา​ยัง​มี​จีวิต​อยู่” 11แล้ว​เปาโล​ก็​ปิ๊ก​ขึ้น​ไป​จั๊น​บน​แหม ฮ่วม​พิธี​หัก​เข้าหนมปัง กับ​กิ๋น​ข้าว​ตวย​กั๋น แล้ว​ก็​อู้​ต่อ​ไป​จ๋น​แผว​เมื่อเจ๊า ก็​ลา​หมู่​เขา​ไป 12หมู่​เขา​ก็​ปา​ยุทิกัส​ตี้​ยัง​มี​จีวิต​อยู่​ปิ๊ก​เมือ​บ้าน กู้​คน​ก็​ฮู้สึก​ซว่างใจ๋

ก๋าน​เตียวตาง​ไป​เมือง​มิเลทัส​ตาง​เฮือ

13ฝ่าย​หมู่​เฮา​ลง​เฮือ​ไป​เมือง​อัสโสส​ก่อน แล้ว​จะ​ไป​ฮับ​เปาโล​ตี้​หั้น​ต๋าม​ตี้​ต้าน​บอก​ไว้ ย้อน​ว่า​ต้าน​ตั้งใจ๋​จะ​ไป​เมือง​อัสโสส​ตัง​เตียว​ดิน 14เมื่อ​เปาโล​ปะ​กับ​หมู่​เฮา​ตี้​เมือง​อัสโสส​แล้ว เฮา​ก็​ฮับ​ต้าน​ลง​เฮือ​ไป​เมือง​มิทิเลนี 15วัน​ถัด​ไป​เฮือ​ออก​จาก​ตี้​หั้น​ไป​แผว​ฝั่ง​ซื่อ​เกาะ​คิโอส วัน​ตี้​สอง​ก็​มา​แผว​เกาะ​สามอส แหม​วัน​ต่อ​มา​หมู่​เฮา​ก็​มา​แผว​เมือง​มิเลทัส 16เปาโล​ตัดสินใจ๋​ว่า​จะ​เอา​เฮือ​ก๋าย​เมือง​เอเฟซัส​ไป​เหีย เปื้อ​จะ​บ่เสีย​เวลา​ตี้​แคว้น​เอเชีย ย้อน​ว่า​ต้าน​ฟั่ง​ไป​แผว​กรุง​เยรูซาเล็ม ถ้า​เป๋น​ไป​ได้​จะ​ไป​หื้อ​เถิง​ก่อน​วัน​เพ็นเทคอสต์

เปาโล​กับ​หมู่​ผู้ปกครอง​จาว​เอเฟซัส

17ต๋อน​อยู่​ใน​เมือง​มิเลทัส เปาโล​ส่ง​คน​ไป​บอก​หื้อ​หมู่​ผู้ปกครอง​ของ​คริสตจักร​ตี้​เมือง​เอเฟซัส​มา​หา​ต้าน 18เมื่อ​หมู่​ผู้ปกครอง​มา​แผว​แล้ว เปาโล​อู้​ว่า “ต้าน​ตังหลาย​ก็​ฮู้​แล้ว​ว่า​ข้าพเจ้า​ใจ๊​จีวิต​จาใด​พ่อง​ตลอด​เวลา​ตี้​ข้าพเจ้า​อยู่​ตวย​หมู่​ต้าน ตั้งแต่​วัน​หนที​ตี้​ข้าพเจ้า​มา​แผว​แคว้น​เอเชีย​นี้ 19ข้าพเจ้า​ฮับใจ๊​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​อย่าง​ถ่อมอก​ถ่อมใจ๋ กับ​ไห้​ย้อน​ความ​ตุ๊ก ข้าพเจ้า​อดทน​ความ​ตุ๊กยาก​ลำบาก​จาก​แผนก๋าน​ฮ้าย​ต่างๆ ของ​จาว​ยิว 20ต้าน​ก็​ฮู้​ว่า​ข้าพเจ้า​บ่เกย​ลังเล​ตี้​จะ​อู้​จะ​บอก​เรื่อง​ต่างๆ ตี้​จะ​เป๋น​ประโยชน์​กับ​หมู่​ต้าน แต่​ได้​เตสนา​สั่ง​สอน​ต้าน​ต๋าม​บ้าน​ต๋าม​ตี้​สาธารณะ​ต่างๆ 21ข้าพเจ้า​ตักเตื๋อน​ตึง​จาว​ยิว​กับ​จาว​กรีก​หื้อ​กลับใจ๋​จาก​บาป​มา​หา​พระเจ้า กับ​เจื้อ​วางใจ๋​พระเยซู​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​ของ​หมู่​เฮา 22บ่าเดี่ยวนี้​ข้าพเจ้า​จ๋ำใจ๋​ต้อง​ไป​กรุง​เยรูซาเล็ม​ต๋าม​ตี้​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​บอก​หื้อ​ไป ข้าพเจ้า​ก็​บ่ฮู้​เหมือน​กั๋น​ว่า​จะ​มี​อะหยัง​เกิด​ขึ้น​กับ​ข้าพเจ้า​ตี้​หั้น​พ่อง 23ข้าพเจ้า​ฮู้​แต่​ว่า​ใน​เมือง​ต่างๆ ตี้​ก่ำลัง​จะ​ไป​นั้น พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​เตื๋อน​หื้อ​ฮู้​ว่า​คน​ตี้​หั้น​จะ​ยับ​ขัง​คอก กับ​จะ​เยียะ​หื้อ​ข้าพเจ้า​ฮับ​ความ​ตุ๊กยาก​ลำบาก 24แต่​ข้าพเจ้า​บ่ได้​ถือ​ว่า​จีวิต​ของ​ข้าพเจ้า​มี​ก้า​นัก​สำหรับ​ตั๋วเก่า นอกจาก​ขอ​เยียะ​หน้าตี้​ตี้​ฮับ​มอบหมาย​จาก​พระเยซู​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า คือ​บอก​ข่าวดี​เรื่อง​พระคุณ​ของ​พระเจ้า​หื้อ​คน​อื่น​ฟัง​หื้อ​สำเร็จ​ก็​ปอ​แล้ว

25“ต๋อน​นี้​ข้าพเจ้า​ฮู้​ดี​ว่า​จะ​บ่มี​ใผ​ใน​หมู่​ต้าน ตี้​ข้าพเจ้า​เกย​แอ่ว​ไป​บอก​เรื่อง​แผ่นดิน​ของ​พระเจ้า​หื้อ​ฟัง​นั้น จะ​หัน​หน้า​หัน​ต๋า​ข้าพเจ้า​แหม 26ย้อนจาอี้​ข้าพเจ้า​อู้​แต๊ๆ หื้อ​ต้าน​ตังหลาย​เข้าใจ๋​ใน​วัน​นี้​ว่า ถ้า​พระเจ้า​ลงโต้ษ​คน​ใด​ใน​หมู่​ต้าน ข้าพเจ้า​บ่มี​โต้ษ​เน่อ 27ย้อน​ว่า​ข้าพเจ้า​บ่ลังเล​ใน​ก๋าน​บอก​ความ​ต้องก๋าน​ตึงหมด​ของ​พระเจ้า​หื้อ​หมู่​ต้าน​ฮู้

28“หื้อ​ต้าน​ตังหลาย​เฝ้า​หละวัง​ตั๋ว​กับ​สมาชิก​คริสตจักร​ตี้​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​มอบหมาย​หื้อ​ต้าน​ตังหลาย​ผ่อกอย หื้อ​เอาใจ๋​ใส่​คน​ตังหลาย​ใน​คริสตจักร​เหมือน​ผู้เลี้ยง​แกะ​ผ่อกอย​แกะ ตี้​พระเจ้า​เยียะ​หื้อ​เป๋น​คน​ของ​พระองค์​โดย​ก๋าน​ต๋าย​ของ​พระบุตร​ของ​พระองค์ 29ข้าพเจ้า​ฮู้​ดี​ว่า​เมื่อ​ข้าพเจ้า​ลา​จาก​ต้าน​ตังหลาย​ไป​แล้ว จะ​มี​คน​อื่น​ตี้​สอน​ผิด​เข้า​มา​ใน​หมู่​ต้าน หมู่​เขา​เผียบ​เหมือน​หมาป่า​สวก​ตี้​มา​ทำลาย​หมู่​แกะ​จ๋น​เสี้ยง 30แม้​แต่​ใน​หมู่​ต้าน ก็​จะ​มี​บาง​คน​ออก​มา​สอน​ผิด​ไป​จาก​ความ​จริง เปื้อ​จั๊กจวน​หมู่​ผู้เจื้อ​หื้อ​หลง​ตวย​เขา​ไป 31ย้อนจาอั้น​เฝ้า​หละวัง​ตั๋ว​ไว้​หื้อ​ดี ขอ​หื้อ​กึ๊ด​เถิง​ว่า​ข้าพเจ้า​ฮับ​ความ​ตุ๊ก​ใน​ก๋าน​ตักเตื๋อน​สั่ง​สอน​หมู่​ต้าน​ตึง​เมื่อวัน​เมื่อคืน​ตลอด​สาม​ปี๋

32“บ่าเดี่ยวนี้​ข้าพเจ้า​ขอ​มอบ​ต้าน​ตังหลาย​ไว้​กับ​พระเจ้า​กับ​ถ้อยกำ​เกี่ยวกับ​พระคุณ​ของ​พระองค์ ตี้​สามารถ​เยียะ​หื้อ​ต้าน​ตังหลาย​เข้มแข็ง​ขึ้น​ใน​ความ​เจื้อ กับ​ฮับ​ปอน​ของ​พระเจ้า​ฮ่วม​กับ​คน​ตังหลาย​ของ​พระองค์

33“ข้าพเจ้า​บ่เกย​กึ๊ด​ขี้โลภ​ใค่​ได้​เงิน​คำ​กาว่า​เสื้อผ้า​ของ​ใผ​เลย 34หมู่​ต้าน​ก็​ฮู้​ดี​อยู่​แล้ว​ว่า ข้าพเจ้า​เซาะ​ว่า​หากิ๋น​ด้วย​มือ​ของ​ข้าพเจ้า​คน​เดียว เปื้อ​เลี้ยง​ตั๋ว​เก่า​กับ​คน​ตี้​อยู่​ตวย​ข้าพเจ้า 35โดย​ตี้​ข้าพเจ้า​เยียะ​ตึงหมด​นี้​ก็​แสดง​หื้อ​หมู่​ต้าน​หัน​ว่า​หมู่​เฮา​จะ​ต้อง​เยียะ​ก๋าน​หนัก เปื้อ​จ้วยเหลือ​คน​ตี้​อ่อนแอ ขอ​หื้อ​ต้าน​ตังหลาย​หมั่น​กึ๊ด​เถิง​กำ​อู้​ของ​พระเยซู​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​ไว้ ตี้​ว่า ‘ก๋าน​หื้อ​เยียะ​หื้อ​หมู่​เฮา​มี​ความ​สุข​นัก​เหลือ​ก๋าน​ฮับ’ ”

36เมื่อ​เปาโล​อู้​เสร็จ​แล้ว ก็​คุก​เข่า​ลง​อธิษฐาน​พร้อม​กับ​ผู้ปกครอง​หมู่​นั้น 37หมู่​เขา​ก็​กอด​ลา​เปาโล​ไว้ ปา​กั๋น​ไห้​สะอึกสะอื้น 38ตี้​เยียะ​หื้อ​หมู่​เขา​เป๋น​ตุ๊ก​นัก​เหลือ​เปิ้น​ก็​คือ​กำ​อู้​ของ​เปาโล​ต๋อน​ตี้​ว่า ต่อไป​นี้​หมู่​เขา​จะ​บ่หัน​หน้า​ต้าน​แหม​แล้ว จาก​นั้น​หมู่​เขา​ก็​ปา​กั๋น​มา​ส่ง​เปาโล​ตี้​เฮือ