Search form

กิจก๋าน 20:13

ก๋าน​เตียวตาง​ไป​เมือง​มิเลทัส​ตาง​เฮือ

13ฝ่าย​หมู่​เฮา​ลง​เฮือ​ไป​เมือง​อัสโสส​ก่อน แล้ว​จะ​ไป​ฮับ​เปาโล​ตี้​หั้น​ต๋าม​ตี้​ต้าน​บอก​ไว้ ย้อน​ว่า​ต้าน​ตั้งใจ๋​จะ​ไป​เมือง​อัสโสส​ตัง​เตียว​ดิน