Search form

กิจก๋าน 20:16

16เปาโล​ตัดสินใจ๋​ว่า​จะ​เอา​เฮือ​ก๋าย​เมือง​เอเฟซัส​ไป​เหีย เปื้อ​จะ​บ่เสีย​เวลา​ตี้​แคว้น​เอเชีย ย้อน​ว่า​ต้าน​ฟั่ง​ไป​แผว​กรุง​เยรูซาเล็ม ถ้า​เป๋น​ไป​ได้​จะ​ไป​หื้อ​เถิง​ก่อน​วัน​เพ็นเทคอสต์