Search form

กิจก๋าน 20:17

เปาโล​กับ​หมู่​ผู้ปกครอง​จาว​เอเฟซัส

17ต๋อน​อยู่​ใน​เมือง​มิเลทัส เปาโล​ส่ง​คน​ไป​บอก​หื้อ​หมู่​ผู้ปกครอง​ของ​คริสตจักร​ตี้​เมือง​เอเฟซัส​มา​หา​ต้าน