Search form

กิจก๋าน 20:24

24แต่​ข้าพเจ้า​บ่ได้​ถือ​ว่า​จีวิต​ของ​ข้าพเจ้า​มี​ก้า​นัก​สำหรับ​ตั๋วเก่า นอกจาก​ขอ​เยียะ​หน้าตี้​ตี้​ฮับ​มอบหมาย​จาก​พระเยซู​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า คือ​บอก​ข่าวดี​เรื่อง​พระคุณ​ของ​พระเจ้า​หื้อ​คน​อื่น​ฟัง​หื้อ​สำเร็จ​ก็​ปอ​แล้ว