Search form

กิจก๋าน 20:25

25“ต๋อน​นี้​ข้าพเจ้า​ฮู้​ดี​ว่า​จะ​บ่มี​ใผ​ใน​หมู่​ต้าน ตี้​ข้าพเจ้า​เกย​แอ่ว​ไป​บอก​เรื่อง​แผ่นดิน​ของ​พระเจ้า​หื้อ​ฟัง​นั้น จะ​หัน​หน้า​หัน​ต๋า​ข้าพเจ้า​แหม