Search form

กิจก๋าน 20:29

29ข้าพเจ้า​ฮู้​ดี​ว่า​เมื่อ​ข้าพเจ้า​ลา​จาก​ต้าน​ตังหลาย​ไป​แล้ว จะ​มี​คน​อื่น​ตี้​สอน​ผิด​เข้า​มา​ใน​หมู่​ต้าน หมู่​เขา​เผียบ​เหมือน​หมาป่า​สวก​ตี้​มา​ทำลาย​หมู่​แกะ​จ๋น​เสี้ยง