Search form

กิจก๋าน 20:32

32“บ่าเดี่ยวนี้​ข้าพเจ้า​ขอ​มอบ​ต้าน​ตังหลาย​ไว้​กับ​พระเจ้า​กับ​ถ้อยกำ​เกี่ยวกับ​พระคุณ​ของ​พระองค์ ตี้​สามารถ​เยียะ​หื้อ​ต้าน​ตังหลาย​เข้มแข็ง​ขึ้น​ใน​ความ​เจื้อ กับ​ฮับ​ปอน​ของ​พระเจ้า​ฮ่วม​กับ​คน​ตังหลาย​ของ​พระองค์