Search form

กิจก๋าน 20:35

35โดย​ตี้​ข้าพเจ้า​เยียะ​ตึงหมด​นี้​ก็​แสดง​หื้อ​หมู่​ต้าน​หัน​ว่า​หมู่​เฮา​จะ​ต้อง​เยียะ​ก๋าน​หนัก เปื้อ​จ้วยเหลือ​คน​ตี้​อ่อนแอ ขอ​หื้อ​ต้าน​ตังหลาย​หมั่น​กึ๊ด​เถิง​กำ​อู้​ของ​พระเยซู​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​ไว้ ตี้​ว่า ‘ก๋าน​หื้อ​เยียะ​หื้อ​หมู่​เฮา​มี​ความ​สุข​นัก​เหลือ​ก๋าน​ฮับ’ ”