Search form

กิจก๋าน 20:6

เปาโล​ไป​แอ่ว​หา​ผู้เจื้อ​ตี้​เมือง​โตรอัส

6หลังจาก​วัน​งาน​กิ๋น​เข้าหนมปัง​บ่ใส่​เจื๊อ หมู่​เฮา​ก็​ลง​เฮือ​ออก​จาก​เมือง​ฟีลิปปี มา​ได้​ห้า​วัน​ก็​มา​แผว​เมือง​โตรอัส ก็​ปะ​กับ​หมู่​เขา แล้ว​ย้าง​อยู่​ตวย​กั๋น​เจ็ด​วัน