Search form

กิจก๋าน 20:7

7ต๋อน​วัน​เสาร์​เมื่อคืน เฮา​ตังหลาย​จุมนุม​กั๋น​กับ​ฮ่วม​พิธี​หัก​เข้าหนมปัง เปาโล​ก็​อู้​กับ​หมู่​คน​ตี้​หั้น อู้​แล้ว​อู้​แหม​จ๋น​แผว​เตี้ยง​คืน ย้อน​ตั้งใจ๋​จะ​ออก​จาก​เมือง​นี้​ต๋อน​แจ้งเจ๊า​วันพูก