Search form

กิจก๋าน 20:9

9มี​ป้อจาย​หนุ่ม​คน​นึ่ง​จื้อ​ยุทิกัส​นั่ง​อยู่​บน​ขอบ​หน้าต่าง ใน​เวลา​เปาโล​อู้​อยู่​ติกๆ บ่ย้าง​สัก​เตื้อ เขา​ก็​ใค่​หลับ​แหมะฮาก สุดต๊าย​เขา​หมิ้ง​หลับ​จึง​ปิ้นตะหลิ้น​ตก​จาก​หน้าต่าง​จั๊น​ตี้​สาม​ลง​มา เมื่อ​หมู่​เขา​ยก​ตั๋ว​เขา​ขึ้น​มา​ก็​หัน​ว่า​เขา​ต๋าย​เหีย​แล้ว