Search form

กิจก๋าน 21:11

11เขา​เข้า​มา​หา​หมู่​เฮา แล้ว​เอา​สายฮ้าง​มัด​แอว​ของ​เปาโล​มา​มัด​มือ​มัด​ตี๋น​ตั๋ว​เขา​อู้​ว่า “พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​บอก​ว่า ‘จาว​ยิว​ใน​กรุง​เยรูซาเล็ม​จะ​มัด​คน​ตี้​เป๋น​เจ้าของ​สาย​มัด​แอว​นี้​จาอี้​เน่อ แล้ว​จะ​มอบ​เขา​หื้อ​กับ​คน​ต่างจ้าด’ ”