Search form

กิจก๋าน 21:12

12เมื่อ​หมู่​เฮา​ได้ยิน​จาอั้น หมู่​เฮา​กับ​คน​ตี้​อยู่​ตี้​หั้น​ก็​ปา​กั๋น​อ้อนวอน​เปาโล​บ่หื้อ​ขึ้น​ไป​กรุง​เยรูซาเล็ม