Search form

กิจก๋าน 21:13

13แต่​เปาโล​ตอบ​ว่า “หมู่​ต้าน​ปา​กั๋น​ไห้​ฮ้อง​เยียะ​หยัง เยียะ​หื้อ​ข้าพเจ้า​บ่ม่วนใจ๋​เหีย​บ่ดาย ข้าพเจ้า​พร้อม​ตี้​จะ​ถูก​มัด​ถูก​ขัง​คอก นัก​เหลือ​นั้น​ข้าพเจ้า​พร้อม​ตี้​จะ​ต๋าย​ใน​กรุง​เยรูซาเล็ม เปื้อ​หัน​แก่​พระเยซู​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า”