Search form

กิจก๋าน 21:20

20เมื่อ​หมู่​เขา​ได้ยิน​เรื่องราว​ตึง​หมด​จาอั้น ก็​ปา​กั๋น​สรรเสริญ​พระเจ้า แล้ว​อู้​กับ​เปาโล​ว่า “อ้าย​เปาโล​เหย ต้าน​ก็​หัน​แล้ว​ว่า​มี​จาว​ยิว​หลาย​ปัน​คน​ตี้​ฮับเจื้อ​พระเยซู แต่​ก็​ยัง​ฮักษา​บท​บัญญัติ​ของ​โมเสส​อย่าง​เคร่งครัด​เอา​เป๋น​แต๊​เป๋น​ว่า​อยู่