Search form

กิจก๋าน 21:21

21มี​คน​บอก​จาว​ยิว​ใน​กรุง​เยรูซาเล็ม​ว่า ต้าน​สอน​จาว​ยิว​กู้​คน​ตี้​อยู่​ตวย​คน​ต่างจ้าด​หื้อ​ละ​บท​บัญญัติ​ของ​โมเสส​เหีย โดย​บอก​ว่า​บ่ต้อง​เยียะ​พิธี​สุหนัต​หื้อ​กับ​ลูกบ่าว​ของ​เขา​นั้น กาว่า​เยียะ​ต๋าม​ฮีต​เก่า​ฮอย​เดิม​ของ​จาว​ยิว