Search form

กิจก๋าน 21:23

23หื้อ​เยียะ​ต๋าม​ตี้​หมู่​เฮา​จะ​บอก​ก็​แล้ว​กั๋น คือ​ว่า​มี​สี่​คน​ตี้​อยู่​กับ​หมู่​เฮา​ตี้​นี่​ตี้​สาบาน​ตั๋ว​กับ​พระเจ้า​ไว้​แล้ว