Search form

กิจก๋าน 21:24

24ปา​คน​หมู่​นี้​เข้า​ไป​ใน​พระวิหาร เข้า​ฮ่วม​พิธี​ล้าง​ตั๋ว​หื้อ​บริสุทธิ์​ตวย​กั๋น แล้ว​จ่าย​ก้า​เครื่อง​ปู่จา​สำหรับ​พิธี​นั้น​หื้อ​แก่​หมู่​เขา เปื้อ​จะ​โก๋น​หัว​ได้ คน​ตังหลาย​จะ​ฮู้​ว่า​เรื่อง​ตี้​ได้ยิน​มา​เกี่ยวกับ​ต้าน​นั้น​ก็​บ่แต๊ ย้อน​ว่า​ตั๋ว​ต้าน​ก็​ยัง​ฮักษา​บท​บัญญัติ​ของ​โมเสส​อยู่