Search form

กิจก๋าน 21:25

25สำหรับ​หมู่​คน​ต่างจ้าด​ตี้​ฮับเจื้อ​พระเจ้า​นั้น หมู่​เฮา​ส่ง​จดหมาย​แจ้ง​มติ​ตี้​ประชุม​ไป​แล้ว คือ​อย่าง​ตี้​นึ่ง ห้าม​กิ๋น​ของกิ๋น​ตี้​เกย​เอา​ไป​ปู่จา​ฮูป​เคารพ​แล้ว อย่าง​ตี้​สอง ห้าม​กิ๋น​เลือด อย่าง​ตี้​สาม ห้าม​กิ๋น​จิ๊น​สัตว์​ตี้​ถูก​ฮัด​คอ​ต๋าย กับ​อย่าง​ตี้​สี่ ห้าม​เยียะ​บาป​ตาง​เพศ”