Search form

กิจก๋าน 21:26

26แล้ว​วัน​ถัด​มา​เปาโล​ก็​ปา​ป้อจาย​สี่​คน​นี้​เข้า​พิธี​ล้าง​ตั๋ว​หื้อ​บริสุทธิ์​ตวย​กั๋น แล้ว​ปา​กั๋น​เข้า​ไป​ใน​พระวิหาร​แจ้ง​หื้อ​ปุโรหิต​ฮู้​ว่า​พิธี​ล้าง​นี้​จะ​เสี้ยง​สุด​วัน​ไหน แล้ว​จะ​นำ​เครื่อง​ปู่จา​มา​ถวาย​สำหรับ​หมู่​เขา​แต่​ละ​คน​ใน​วัน​นั้น