Search form

กิจก๋าน 21:28

28หมู่​เขา​ฮ้อง​เอิ้น​เสียง​ดัง​ว่า “ปี้น้อง​จาว​อิสราเอล​เหย มา​จ้วย​กั๋น​แล่ ไอ่​ตั๋ว​นี่​เป๋น​คน​ตี้​แอ่ว​ไป​สอน​คน​ใคว่​ไป​หมด​หื้อ​ต่อต้าน​คน​จ้าด​ของ​เฮา กับ​บท​บัญญัติ​ของ​โมเสส​ตึง​พระวิหาร​ของ​เฮา หัน​ก่อ​บ่าเดี่ยวนี้​มัน​ยัง​ปา​จาว​กรีก​เข้า​มา​ใน​พระวิหาร​แหม​ตวย เยียะ​หื้อ​สถาน​ตี้​อัน​ศักดิ์สิทธิ์​นี้​มี​มลทิน”