Search form

กิจก๋าน 21:33

33นายพัน​ก็​เข้า​ไป​หา​เปาโล​แล้ว​ก็​ยับ​ต้าน สั่ง​หื้อ​เอา​เจื้อก​เหล็ก​สอง​เส้น​มา​ล่าม​ต้าน​ไว้ จาก​นั้น​นายพัน​ก็​สอบสวน​คน​ตังหลาย​ว่า​เปาโล​เป๋น​ใผ เขา​เยียะ​อะหยัง