Search form

กิจก๋าน 21:40

40เมื่อ​นายพัน​อนุญาต เปาโล​ก็​ยืน​ขึ้น​ตั๊ด​ตี้​ซี่คันใด แล้ว​โบก​มือ​หื้อ​คน​ตังหลาย​ดัก​ก่อน เมื่อ​คน​ตังหลาย​ดัก​ดี​แล้ว เปาโล​ก็​อู้​กับ​หมู่​เขา​เป๋น​ภาษา​ฮีบรู​ว่า