Search form

กิจก๋าน 21:8

8วัน​ถัด​มา​หมู่​เฮา​เตียวตาง​ต่อ​ไป​แหม​จ๋น​มา​แผว​เมือง​ซีซารียา หมู่​เฮา​แว่​บ้าน​ของ​ฟีลิป แล้ว​ย้าง​อยู่​กับ​เขา ฟีลิป​เป๋น​คน​บอก​ข่าวดี​ของ​พระเจ้า เป๋น​คน​นึ่ง​ใน​หมู่​เจ็ด​คน​ตี้​ฮับ​ก๋าน​เลือก​หื้อ​เป๋น​ผู้​ผ่อกอย​ก๋าน​แจก​อาหาร​หื้อ​คน​ตุ๊ก