Search form

กิจก๋าน 22:10

10ข้าพเจ้า​ก็​ถาม​ว่า ‘พระองค์​เจ้าข้า ข้าพเจ้า​จะ​ต้อง​เยียะ​จาใด​ดี’ องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​ก็​บอก​ว่า ‘ลุก​ขึ้น​เตียว​เข้า​ไป​ใน​เมือง​ดามัสกัส ตี้​หั้น​จะ​มี​คน​บอก​เจ้า​กู้​อย่าง​ตี้​เฮา​มอบหมาย​หื้อ​เจ้า​เยียะ’