Search form

กิจก๋าน 22:11

11แสง​แจ้ง​ตี้​ส่อง​ลง​มา​นั้น​เยียะ​หื้อ​ต๋า​ข้าพเจ้า​ผ่อ​อะหยัง​บ่หัน​สัก​หน้อย หมู่​คน​ตี้​ไป​ตวย​จึง​จู๋ง​มือ​ข้าพเจ้า​ปา​เข้า​ไป​ใน​เมือง​ดามัสกัส